EM CHUYÊN BÁN ĐỔ BUÔN   LÔNG CÔNG
  
  - Ý nghĩa Lông Công: loát trên google.com
  - Kích thước: Lông dài 1 mét - 1 mét 20
  - Giá đổ buôn tốt nhất như sau: 
+ Lông loại 1(to đều đẹp): 20k/1 cọng (khách hàng trả phí vận chuyển) 
+ Lông loại 2(khá đổ lên): 15k/1 cọng (khách hàng trả phí vận chuyển) 
+ Lông loại 3(trung bình): 12k/1 cọng (khách hàng trả phí vận chuyển) 
  - Lh/Zalo: 0989.068.666
* Lưu ý: Em không bán lẻ dưới 50 cọng lông.