BI CẦU ĐÁ PHONG THỦY - VẬT PHẨM MAY MẮN
- Chất liệu: Đá Ngọc Canxít thấu quang khi dọi đèn (đá thiên nhiên Việt Nam)
Giá: 250k/quả bi cầu (khách hàng trả phí vận chuyển)
- Lh/Zalo: 0989.068.666

1. Mã số: 1
Kích thước: đk 11cm, Trọng lượng: 2kg, Giá: 250k (khách hàng trả phí vận chuyển)

2. Mã số: 2
Kích thước: đk 10cm, Trọng lượng: 2kg, Giá: 250k (khách hàng trả phí vận chuyển

4. Mã số: 4
Kích thước: đk 10cm, Trọng lượng: 2kg, Giá: 250k (khách hàng trả phí vận chuyển

8. Mã số: 8
Kích thước: đk 8.5cm, Trọng lượng: 1kg, Giá: 250k (khách hàng trả phí vận chuyển)

9. Mã số: 9
Kích thước: đk 8.5cm, Trọng lượng: 1kg, Giá: 250k (khách hàng trả phí vận chuyển)

11. Mã số: 11
Kích thước: đk 8,5cm, Trọng lượng: 1kg, Giá: 250k (khách hàng trả phí vận chuyển)

12. Mã số: 12
Kích thước: đk 10cm, Trọng lượng: 2kg, Giá: 250k (khách hàng trả phí vận chuyển)

13. Mã số: 13
Kích thước: đk 10cm, Trọng lượng: 2kg, Giá: 250k (khách hàng trả phí vận chuyển)