1.Đá Serpentine phong thủy CD002

1,100,000

Kích thước : 23 x 33cm

Cân nặng : 8,5kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

2.Đá Serpentine phong thủy tự nhiên CD003

1,950,000

Kích thước : 22 x 52cm

Cân nặng : 15,5kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

3.Đá Serpentine phong thủy dáng núi CD004

1,100,000

Kích thước : 18 x 39cm

Cân nặng : 9,5kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

4.Đá Serpentine phong thủy dáng đẹp CD005

1,400,000

Kích thước : 20 x 41cm

Cân nặng : 12,0kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

5.Đá phong thủy Serpentine dáng núi CD006

900,000

Kích thước : 21 x 35cm

Cân nặng : 6,5kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

6.Đá Serpentine phong thủy thiên nhiên CD007

800,000

Kích thước : 17 x 36cm

Cân nặng : 6,0kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

7.Đá Phong Thủy Serpentine thiên nhiên CD009

950,000

Kích thước : 17 x 35cm

Cân nặng : 8,0kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

8.Đá phong thủy Canxit tự nhiên CX001

750,000

Kích thước : 15cm x 16cm

Cân nặng : 3kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu nâu đỏ và vàng, hợp mệnh Hỏa, Thổ và Kim

9.Đá phong thủy hòn trống mái HTM001

550,000

Kích thước : 23 x 25cm

Cân nặng : 4kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

10.Đá phong thủy mệnh mộc mệnh hỏa HTM002

500,000

Kích thước : 25 x 25cm

Cân nặng : 3,5kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

11.Hòn trống mái đá phong thủy HTM004

500,000

Kích thước : 22 x 24cm

Cân nặng : 3,4kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

12.Đá phong thủy Serpentine xanh HTM005

500,000

Kích thước : 22 x 22cm

Cân nặng : 3,2kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

13.Đá Serpentine phong thủy hòn trống mái HTM007

650,000

Kích thước : 26 x 27cm

Cân nặng : 5kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

14.Đá phong thủy mã não Agate MN004

1,200,000

Kích thước : 22 x 24cm

Cân nặng : 4.3kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu nâu đỏ, vàng, trắng, hợp mệnh Hỏa, Thổ  và Kim.

15.Đá phong thủy mã não MN005

800,000

Kích thước : 23 x 26cm

Cân nặng : 2.7kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu nâu đỏ, vàng, trắng, hợp mệnh Hỏa, Thổ  và Kim.

16.Đá phong thủy nhũ can thạch mã não NCT001

1,200,000

Kích thước : 21 x 42cm

Cân nặng : 10,5kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu vàng mật ong, hợp với người mệnh Thổ và Kim

17.Trụ lục giác đá phong thủy TLG001

450,000

Kích thước : 6 x 30cm

Cân nặng : 2.5kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa( Hoặc Thủy )

18.Đá phong thủy trụ lục giác TLG002

350,000

Kích thước : 5.5 x 27cm

Cân nặng : 1.5kg

Xuất xứ : Việt Nam

Màu xanh lục lam, hợp với người mệnh Mộc và Hỏa ( Hoặc Thủy )

Đá Phong thuỷ vàng găm VG002


300,000

Kích thước : 11 x 24cm

Cân nặng : 1,2kg

Xuất xứ : Việt Nam

Hợp mệnh Thổ và kim hặc Thủy

Đá phong thủy Pyrite VG003

800,000

Kích thước : 18 x 37cm

Cân nặng : 5,5kg

Xuất xứ : Việt Nam

Hợp mệnh Thổ và kim hặc Thủy


****************************************************************************

- Cam kết đá tự nhiên, nguyên khối 100%.

- Liên hệ: 0832 403 579 để được tư vấn tốt nhất.

- Zalo: 0832 403 579